монокъл

Комплект лупи

Уникален комплект лупи с вградени светлини.

Голям лупа: Диаметър - 65 мм, увеличение - 2.5 пъти, диоптър на лещата - + 6

Малка лупа: Диаметър - 50 мм, увеличение - 3 пъти, диоптър на лещата - + 8

Цена: 15.00 лв.