Контакти Vivitar България

Адрес: ул. Галичица 44, вход от ул. Бабуна планина

София 1421

0700 20 505 - Телефонът е активен в работно време - 10.00 - 18.00 часа.

e-mail:office@goral-int-ltd.com

Работно време:
„Горал Интернешънъл“ ООД
„Комекс Интернешънъл“ ООД
„Б.И.Г Проджект“ ООД
„Гор трейд“ЕООД
„Ай Робот“ ЕООД
„Нова Тех Трейд“ ЕООД
„Гор тур“ ЕООД
"Коледни продажби" ЕООД
10.00 – 18.00 – без събота и неделя

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.vivitar.bg приема поръчки и осъществява доставки
2. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.
3. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

II. ПОРЪЧКА
1. Поръчката на стоки от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.
2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни по телефон или e-mail, необходими за надлежното й изпълнение:
– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.
Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.
(2) Поръчката се счита за завършена след e-mail потвърждение от страна на търговеца.
(3) Поръчката се счита за завършена след телефонно потвърждение от страна на търговеца.

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.
(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.
(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.
2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:
а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;
б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.
(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.
(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената сума

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 1. Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката.
2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:
а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;
б) заплащане чрез системата на EPAY. Клиентът с извършване на плащането чрез системата EPAY заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.
в) авансовo заплащане по банков път

V. ДОСТАВКА
1. Доставката се извършва чрез куриерски фирми в срок до три работни дни. Цената на доставката е по тарифа на ЕКОНТ
2. Доставката е безплатна за суми над 400 лв, ако клиентът е платил по банков път или чрез EPAY система
3. Ако пратката е с наложен платеж, то доставката е за сметка на продавача, а разходите по наложения платеж са за сметка на купувача.
4. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Чл. 103В от ЗЗППТ

VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА
1. (1)Съгласно законодателството клиентът има право в срок от 14 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на e-mail office@goral-int-ltd.com, и да върне получената стока на адрес София, ул. Галичица 44. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.
(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.
(3)Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им.
(4) Връщането на стоката по куриер се извършва за сметка на клиента.
2. В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, търговецът е длъжен в срок от 14 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на клиента платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална.
(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.
(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.